Въведение

Социалните работници придобиват задълбочени познания в областта на социалното и професионалното си педагогическо образование.

Но професията социален работник се развива и изменя. Цифровите медии са част от ежедневието на хората, така че обхватът на задачите на социалните работници и работещите по въпросите на младежта се разпростира и в цифровия свят.

В този проект искаме да разширим придобиването на теоретични знания, свързани с работата, и да подпомогнем трансфера и изпълнението на практика. Преди всичко става въпрос за изграждането и развитието на личните умения на социалните работници, на работещите по въпросите на младежта в сферата на цифровизацията.

Интернет - това означава игри, развлечения, забавления, комуникация, работа в мрежа и информация. Обаче крие и рискове и опасности. По тази причина също и социалните работници трябва да се научат да съпътстват децата и юношите при използването на интернет, да ги съветват, да заострят вниманието им, да ги просвещават и цялостно да ги подкрепят. Интернет като ново поле на действие в социалната работа поставя социалните работници пред нови предизвикателства. Проектът "Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа" се занимава с последствията и проблемите, предизвикани от интернет порнографията и секстинга в ежедневието на социалните работници. Чрез разпространението на интернет, еротични, сексуални и порнографски изображения стават достъпни за широка аудитория. Порнографията може да бъде консумирана неограничено и по всяко време, а това има резонанс и в социалните табута, сивите зони на законността и страхът от разкриване.

Изследванията [1] сочат, че около 48% от интернет потребителите на възраст между 11 и 16 години са гледали порно, тъй като също и децата и юношите все по- често попадат на порнографски сайтове, когато не сърфират целенасочено в интернет.

"Има много спекулации относно сексуалното поведение и опит на младите хора в офлайн и онлайн световете, особено по отношение на рисковете и опасностите. На алармиращи обществени дебати обаче се отговаря по-скоро със сухи ключови данни относно младежката сексуалност. Много детайлни въпроси за това, как младите хора от всички полове в съответните им сфери на живот се справят с разнообразните задачи за сексуално развитие и преди всичко кои условия и ресурси (онлайн и офлайн) намират като особено полезни и благоприятни за тяхното сексуално благополучие, остават досега емпирично отворени.“

Въпреки, че сексуалността на подрастващите всъщност по принцип почти не се е променила през последните десетилетия, цифровите медии все пак също могат да окажат значително въздействие върху сексуалното развитие на младите хора.

Младите хора имат открито и любопитно отношение и в мрежата обикновено получават бързи отговори на изгарящите ги въпроси. Периодично, благодарение на лесния достъп до порнографски материали, те се сблъскват също и със „сексуално насилие“,  „груминг“[3] и „секстинг“.

Така че на социалните работници и служителите по въпросите на младежта  все повече и повече им се налага да анализират критично не само интернет зависимостта, проблема с прекомерното използване на онлайн игри, с кибертормоза, но и с интернет порнографията и секстинга. Необходимостта от консултации е голяма. Съответните специфични компетенции са от съществено значение за подкрепата на младите хора и групите в неравностойно положение, по-специално, за да могат те да използват по-ефективно шансовете и възможностите от света на цифровите медии и, от друга страна, да им дадат възможност да се справят отговорно с новите технологии.

Целта на този проект е да даде възможност на социалните работници и работещите по въпросите на младежта да могат компетентно да изпълняват новите задачи и предизвикателства в областта на новите технологии и да поемат отговорност, особено когато става въпрос за теми-табу, каквато е порнографията.

Ръководството по философия предоставя материали, дискусионни планове и упражнения и подпомага социалните работници, като те могат да включват предложеното в това ръководство в своята работа.

Изграждането на устойчиви връзки между социалните работници, младежките работници и хората, на които помагат, е фундаментално и много важно за социалната работа.

Но как могат да бъдат съзнателно изградени или оформени взаимоотношенията в контекста на социалната работа, особено когато става дума за табу теми като интернет порнография? Какво поведение, предишни знания и умения трябва да имат работещите с младежи за безопасното и критично използване на цифровите технологии, които да се прилагат за информиране, комуникиране и стратегии за решаване на проблеми във всички области на живота?

Необходими предпоставки за това са открито отношение, любопитството да се откриват и опитват нови неща, както и желанието на младите хора да учат. Необходими са оценки, приемане, съпричастност, както и умението да се водят задълбочени разговори и да се провеждат детайлни дискусии.

Колкото по-добра е базата за водене на разговори на децата и юношите с възрастните и колкото повече знаят за потенциалните рискове, толкова и те са по-добре защитени. Философският диалог е една добра възможност за това. Освен това става дума за укрепване на личността и за насърчаване на автономно мислене. Целта е да се насърчи критичното, творческо и съпричастно мислене („caring thinking“), което да даде възможност за безопасно, критично и отговорно използване на цифровите технологии.

Как може да се укрепи собствената идентичност, особено сред децата и юношите, така че юношите да бъдат критични и да не бъдат лесно повлиявани и да намират свой собствен начин да се ориентират в дигиталното общество? Как може да се насърчи активното участие? Как може да се прилага на практика насърчаването на медийна грамотност по отношение на порнографията?

Философията например може да помогне да изградите връзка с младите хора, да бъдете допуснати дори и в случаите на сексистки лозунги и ксенофобско поведение. Въпросът е да се вземат младите хора на сериозно и да се вниква в съдържанието на техните изявления, това е сближаване и дискутиране на подходящ за възрастта език. Особено важно е взаимното уважение.

Философията в крайна сметка помага също да се подготвят процедурни дебати, за да се изяснят на участниците предпоставките и последиците от собствените им позиции. Ако това се получи успешно и човекът, към когото е насочено така адресираното решение, намери последователна и добре обмислена позиция, то може да доведе до трайна промяна.

Фактът, че на младите хора е даден глас и че акцентът е поставен върху обсъждането и споделянето на идеи в контекста на философския диалог, помага за укрепването на тяхната критична нагласа и самочувствие. Укрепването на техните социални и рефлективни умения ще подобри степента и способностите им за самозащита.

Философският диалог е част от един цялостен метод за подобряване на здравето, в който се подкрепят активно посланията за превенция, които могат да бъдат инициирани в контекста на ранната превенция.

"Сексуалното здраве е неразделна част от цялостното здраве, благополучие и качество на живот. То е състояние на физическо, емоционално, психическо и социално благополучие по отношение на сексуалността, а не само липсата на болест, дисфункция или скръб.

Сексуалното здраве изисква позитивно и уважително отношение към сексуалността и сексуалните отношения, както и способността да има приятни и безопасни сексуални преживявания, без принуда, дискриминация и насилие. Сексуалното здраве може да бъде постигнато и поддържано само когато сексуалните права на всички хора са зачитани, защитени и изпълнени.

Все още трябва да се положат много усилия, за да се гарантира, че здравните политики и практики признават и отразяват това.“[4]

Не малко работници по въпросите на младежта смятат, че целите на сексуалното здраве са застрашени от нарастващата порнография в юношеските среди. Настоящият наръчник "Живот заедно" („Living together“) съдържа материали за подпомагане на социалните работници във взаимодействието, комуникацията и консултирането и може да им покаже широк спектър от възможности за интервенция. Целта е и да се дадат различни идеи, които предлагат възможност за изграждане на връзка и задълбочават взаимоотношенията чрез взаимодействие.

За да се насърчи компетентността на социалните работници или младежките работници по въпросите на порнографията обаче е необходим много индивидуален превод и конкретизация - съобразени с контекста и целевата група.

 "Живот заедно" съдържа въведения, дискусионни планове, упражнения, дейности, както и литература и работни материали по съответните теми: емпатия, приятелство, чувства, тяло, любов, уважение, отговорност, виртуалност, идентичност, транссексуалност.