Netzwerkkarte

институция
Държавната агенция за закрила на детето

оферти
Превенция, образование / информация

oписание
Занимава се с въпросите на безопасността на децата в интернет. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

https://sacp.government.bg/

институция
Център за безопасен интернет

оферти
Образование / информация / обучение

oписание
Дейността на Националният център за безопасен интернет обединява държавния сектор, бизнеса и неправителствени организации в опит да превърне интернет в едно по-безопасно място и да се предотвратяват киберпрестъпления. Работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора, както и на родителите.

http://safenet.bg/

 

институция
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

оферти
Превенция, образование / информация

oписание
Превенция на рисковете във виртуалното пространство

https://www.mtitc.government.bg/

 

институция
Комисия за защита на личните данни

оферти
Превенция, образование / информация

oписание
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. 

https://www.cpdp.bg/

институция
Фондация “Дигиталните деца” /DigitalKidZ

оферти
Превенция, образование / информация

oписание
Първата българска инициативата за повишаване на дигиталната грамотност на съвременните учители, родители и деца – Digital KidZ. Днес DigitalKidZ съчетава годишна конференция, изложение за иновации, образователни програми, книги, семейни игри и наръчници, разпространявани в цяла Европа.

http://digitalkidz.eu/

институция
Отдел „Компютърни престъпления” ГДБОП

оферти
Превенция, образование / информация

oписание
Официален сайт за борба с компютърни престъпления, съдържа и полезни съвети към родители за безопасната работа на децата им в интернет.

http://www.cybercrime.bg/bg

институция
Българска линия за онлайн безопасност

оферти
Съвети, превенция, образование / информация

oписание
Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет

Tel.: 124-123 ; http://web112.net/NewSignal.aspx

 

институция
Национална телефонна линия за деца

оферти
Съвети, превенция, образование / информация

oписание
Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от ДАЗД и към момента се поддържа от екип на Фондация „Асоциация Анимус”.

Tel. 116 111 ; http://116111.eu/

институция
Фондация „Асоциация Анимус“

оферти
Съвети, превенция, образование / информация

oписание
Основана преди близо 20 г. (1994) и оттогава се стреми да работи в обществена полза като развива достъпни психологически услуги, разработва проекти и програми, които да подкрепят по-уязвимите членове на нашето общество – децата, хората, пострадали от насилие или преживели травми.

Горещата телефонна линия за пострадали от насилие ++359 2 981 76 86, http://animusassociation.org/za-fondaciata/

институция
Фондация "Партньори-България"

оферти
Съвети, превенция, образование / информация

oписание
Неправителствена организация, работила по 3 проекта, финансирани от Британско посолство: „Детето в мрежата” 2005-2006 г.; „Детето в мрежата ІІ” 2007 г.; „Обучение за безопасно използване на интернет” 2007-2008 г.

http://www.partnersbg.org

 

институция
Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера „Малки стъпки”, Плевен

оферти
Съвети, превенция, образование / информация

oписание
СДРУЖЕНИЕТО има за цел да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца и родители, и конкретно:   • Организиране и провеждане на обучителни курсове за по-добро родителстване;   • Стимулиране на развитието на алтернативната родителска грижа;   • Насърчаване и подпомагане на семейства, чиито деца са настанени в институции, за непрекъсване на връзката и връщане на децата в семейна среда.  

http://little_steps.ngobg.info

Institution
handysektor

Angebote
Aufklärung/Informationen

Beschreibung:
Handysektor klärt auf über Internetpornografie, Was ist Pornografie, was ist erlaubt ….
https://www.handysektor.de/porno-gewalt/pornografie.html

Tel: 0621/5202 271
Fax: 0621/5202 279
E-Mail: info@klicksafe.de 

Institution
hast-du-stress  

Angebote
Netzwerk für Beratung 

Beschreibung:
Portal für Kinder und Jugendliche, die reden wollen über..Probleme und Fragen rund um Liebe, Freundschaft, Sexualität, Pubertät, Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten, anders sein, und Vieles mehr.
https://hast-du-stress.de/stress-wir-helfen-dir-bei/beratung-hilfe-sex-sexualitaet/

Tel.: 0461/85-2391

Institution
Such(t)- und Wendepunkt e.V.

Angebote
Beratung, Aufklärung/Informationen, Behandlung               

Beschreibung:
Such(t)- und Wendepunkt e.V. bietet Hilfen für alkoholbelastete Familien. Egal ob Eltern, Kinder, Betroffene oder Angehörige: Alle haben die Möglichkeit in unsere Beratungsstelle zu kommen. Die Anonymität wird so lange gewährleistet, wie es gewünscht wird. Wir bieten auch Fachberatung und Fortbildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen und andere Fachkräfte, im Umgang mit Kindern aus suchtbelasteten Familien, an.
https://www.suchtundwendepunkt.de/

Koppel 55
20099 Hamburg
Tel : (040) 244 24 18-0
Fax : (040) 244 24 18-22
Mail: info@suchtundwendepunkt.de

Institution
Rat auf Draht

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information               

Beschreibung:
Unter der Notrufnummer 147 können Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen sich bereits seit 1987 mit ihren Fragen, Problemen und Anliegen an ein Team von Expertinnen und Experten wenden. Die Notrufnummer 147 ist ohne Vorwahl österreichweit zum Nulltarif, rund um die Uhr und anonym
https://www.rataufdraht.at/
E-Mail: 147@rataufdraht.at
Tel: 0043 (1) 8700 4 701 (telefonische Beratung ausschließlich unter 147)

Institution
Hazissa Prävention sexualisierter Gewalt

Angebote
Aufklärung/Information/Beratung             

Beschreibung:
Hazissa ist eine Fachstelle für Prävention von sexualisierter Gewalt und soll alle Mütter, Väter und Bezugspersonen dabei unterstützen zum Schutz ihrer Kinder beizutragen.
https://www.hazissa.at/index.php/willkommen/
Tel: 0316/90 370 160
Fax: 0136/90 370 166
Mail: office(at)hazissa.at

Institution
Beratungsstelle Courage

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information        

Beschreibung:
Die PartnerInnen-, Familien- und Sexualberatungsstelle für gleichgeschlechtliche und transGender Lebensweisen
https://www.courage-beratung.at/

Institution
Kinderschutzzentren Steiermark

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information        

Beschreibung:
Informationen, Angebote, Hilfe und Unterstützung für Kinder und ihre Familien mit Gewalterfahrungen, in Problemsituationen oder Krisen. Beratung und Therapie, psychosoziale und juristische Prozessbegleitung.
https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/index.html
Griesplatz 32, 8020 Graz, Tel.: +43/(0)316/83 19 41-0, Fax: +43/(0)316/83 19 41-6, graz@kinderschutz-zentrum.at

Institution
Bereitschaftsdienst für Jugend und Familie

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information        

Beschreibung:
Der Schutz von Kindern ist ein gesetzlicher Auftrag des Amtes für Jugend und Familie. 
www.graz.at/cms/ziel/5606215/DE/

Institution
Feel-ok

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information        

Beschreibung:
feel-ok.at ist ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche, das von Styria vitalis österreichweit koordiniert wird.
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/liebe_sexualitaet/liebe_sexualitaet.cfm

Institution
Netzwerk Sicher im Netz Steiermark

Angebote
Beratung, Aufklärung, Information        

Beschreibung:
Das Netzwerk "Sicher im Netz" besteht aus steirischen Personen und Einrichtungen, die sich mit dem Thema Sicherheit im Internet auseinandersetzen und diese Informationen z.B. in Form von Schulungen, Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden mit anderen Menschen in der Steiermark teilen (wollen).
https://www.logo.at/jugendinfo/netzwerk-sicher-im-netz

Institution
HELP.gv.at

Angebote
Aufklärung, Information, Beratung        

Beschreibung:
HELP.gv.at ist eine behördenübergreifende Plattform im Internet.
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/172/Seite.1720211.html

Institution
Stopline

Beschreibung:
ist die Meldestelle im Internet, an die sich ein/e InternetnutzerIn - auch anonym - einfach und unbürokratisch wenden kann, wenn er/sie im Internet auf Webseiten mit folgenden Inhalten stößt: Kinderpornografie oder Nationalsozialismus
https://www.stopline.at/de/home

Institution
samara Verein zur Prävention von (sexualisierter) Gewalt)

Beschreibung:
Zielgruppen: Eltern/Erziehungsberechtigte, Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder und Jugendliche. Der Verein samara arbeitet seit 1992 zur Prävention von verschiedenen Formen von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen.
https://www.praevention-samara.at/