Условия за ползване

Добре дошли в psssst.eu, многоезична интернет страница на тема кибертормоз. Достъпът, респ. ползването на страницата се осъществява при условие, че Вие („потребителят“) сте прочели, разбрали и приели следните условия за ползване. Затова моля внимателно прочетете следващия текст.

1. Поверителност

Предоставящият интернет страницата осъзнава, че поверителността на личните данни е много важна. Затова интернет страницата се придържа стриктно към правилата на законите за защита на данните. Детайли, свързани с обработката на данните на потребителя, са регламентирани в Декларация за поверителност.

2. Задължения на потребителя

 • Интернет страницата може да се използва само за законно позволени цели.
 • На потребителя са забранени следните действия:
  • блокирането на функциите на интернет страницата, презаписването върху налични текстове, модифициране или копиране на съдържанието, на програмния код и/или на данните на интернет страницата, както и автоматизираното извличане на съдържания, доколкото това не се изисква за правилното използване на услугите на интернет страницата;

3. Изменения на дейностите

Освен това доставчикът има право да допълва, изменя или коригира предлаганите съдържания, услуги и дейности по всяко време по собствена преценка без предварително оповестяване.

4. Авторско право

Всички съдържания на тази интернет страница, най-вече текстове, снимки и графики, са защитени с авторски права. Доколкото изрично не е посочено друго, авторските права са на ipus4family.eu и са лицензирани съгласно Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Те могат да бъдат използвани в рамките на лицензионните условия.

5. Отговорност

 • Интернет страницата е създадена изключително старателно и съдържанията са проверени. Въпреки това за изчерпателността на предложеното, за грешки от смислов или технически характер, както и за актуалността не може да бъде поета отговорност. Доколкото предложените в тези страници съдържания включват законови наредби, препоръки и информация, при несъответствия е валидна единствено актуалната официална версия, която е обнародвана в предназначения за това официален вестник. Всякакви правни съвети, препоръки или информация са необвързващи; не се осъществява правна консултация.
 • За евентуални щети, които възникнат вследствие на използването на предложените сведения и информация, не се носи отговорност. За всякакви щети, които бъдат причинени от компютърни вируси при извикване или сваляне на данни или при инсталирането или използването на софтуер, също не се носи отговорност.
 • Въпреки старателния контрол на съдържанията, доставчикът на интернет страницата не носи отговорност за съдържанията от външни линкове. За съдържанието на свързаните сайтове носи отговорност единствено техният оператор.

6. Заключителни разпоредби

 • Тези условия за ползване и всякакви спорове във връзка с тези условия за ползване се уреждат от законите на Федерална Република Германия.
 • За правно обвързващ текст се счита немската версия на тези условия за ползване.
 • Доставчикът на интернет страницата си запазва правото да изменя условията за ползване по всяко време и без посочване на основания. Най-актуалната версия винаги се предоставя на разположение в http://psssst.eu/bg/nutzungsbedingungen.html. Няма изрично упоменаване на промяната в условията за ползване, а е отговорност на потребителя да изтегли и разгледа актуалните в момента условия за ползване. Продължавайки да използва интернет страницата след изменение в условията за ползване, потребителят заявява своето съгласие с измененията.
 • Доставчикът има право, след съобщаване чрез и-мейл, в рамките на 4 седмици да прехвърли правата и задълженията си по това споразумение за ползване на трето лице.
 • Информация за осъществяване на контакт с доставчика или администраторите на интернет страницата се намира в страницата за контакт.