Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο psssst.eu, μια ιστοσελίδα με θέμα την “Κατάρτιση για την αντιμετώπιση της πορνογραφίας”. Η πρόσβαση ή η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι εσείς (“χρήστης”) έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο κείμενο.

1. Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Ο πάροχος της παρούσας ιστοσελίδας γνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Συνεπώς, η ιστοσελίδα ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών παρατίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.

2. Υποχρεώσεις Χρήστη

  • Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.
  • Απαγορεύονται στον χρήστη οι ακόλουθες ενέργειες:

ο αποκλεισμός των λειτουργιών της ιστοσελίδας, η αντικατάσταση, τροποποίηση ή αντιγραφή του περιεχομένου, του κώδικα προγράμματος ή/και των δεδομένων της ιστοσελίδας, καθώς και η αυτοματοποιημένη ανάκτηση περιεχομένου, εκτός αν είναι απαραίτητο για την ορθή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

3. Τροποποίηση Υπηρεσιών

Ο πάροχος δικαιούται επιπλέον ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς προειδοποίηση να συμπληρώσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει παρεχόμενο περιεχόμενο, υπηρεσίες και παροχές.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κειμένων, των εικόνων και των γραφικών, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ipus4family.eu και έχουν λάβει άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

5. Αποποίηση Ευθύνης

  • Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή και τα περιεχόμενα ελέγχθηκαν. Εντούτοις, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα της προσφοράς, για λάθη περιεχομένου και λάθη τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και για την επικαιρότητα. Εφόσον τα αναρτημένα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας περιλαμβάνουν απαιτήσεις νομικής φύσεως, συστάσεις ή πληροφορίες, είναι επικρατέστερη αποκλειστικά, σε περίπτωση ασυμφωνίας, η τρέχουσα επίσημη διατύπωση, όπως δημοσιεύεται στην προβλεπόμενη επίσημη δημοσίευση. Οι ενδεχόμενες νομικές αναφορές, συστάσεις ή πληροφορίες δεν είναι δεσμευτικές. Δεν παρέχονται νομικές συμβουλές.
  • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση των πληροφοριών και των λοιπών στοιχείων που παρέχονται. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από ιούς υπολογιστών κατά την ανάκληση ή φόρτωση δεδομένων ή από την εγκατάσταση και χρήση λογισμικού.
  • Παρά τον προσεκτικό έλεγχο περιεχομένου, ο πάροχος της ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

6. Τελικές διατάξεις

  • Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις σχετικά με τους εν λόγω όρους χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
  • Η νομικά δεσμευτική διατύπωση είναι η γερμανική διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
  • Ο πάροχος της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς καμία αναφορά. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://psssst.eu/en/nutzungsbedingungen.html. Δεν γίνεται ρητή αναφορά στην τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, αλλά είναι ευθύνη του χρήστη να ανακτήσει τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και να τους ελέγξει. Η συνέχιση της πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, κατόπιν τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, συνεπάγεται και την αποδοχή από πλευράς χρήστη των τροποποιημένων όρων.
  • Ο πάροχος δικαιούται, κατόπιν ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 4 εβδομάδων, να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη σχέση, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο μέρος.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον πάροχο ή τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.