Gebruiksvoorwaarden

Hartelijk welkom op onze meertalige website over het thema Cybermobbing (online-pesten). Voor de toegang om de website te gebruiken gaan we ervan uit dat u (de gebruiker) de volgende gebruikersvoorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd hebt. Lees daarom a.u.b. de volgende tekst aandachtig door.

1. Gegevensbescherming

De aanbieder van deze website is er zich van bewust dat de bescherming van persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Daarom houdt deze website zich strikt aan de regels van de nationale wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. De details over de behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn geregeld in de specificaties voor gegevensbescherming.

2. Verplichtingen van de gebruiker

 • Deze website mag alleen gebruikt worden voor juridisch toegelaten doeleinden.
 • Volgende handelingen zijn verboden voor gebruikers:
  • Het blokkeren van websitefuncties, het overschrijven, het aanpassen en kopiëren van de inhoud, van de programmeercodes en/of van de gegevens van de website zowel als het automatisch ophalen van gegevens via het internet of uit het computergeheugen, voor zoverre dat niet noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de websitediensten.

3. Wijzigingen in de dienstverlening

De aanbieder is tevens bevoegd om de aangeboden inhouden, diensten en prestaties ten allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging te vervolledigen, te veranderen of te beëindigen.

4. Het auteursrecht

Alle inhouden van deze website, meer bepaald de teksten, de afbeeldingen en de grafieken zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor zover het niet uitdrukkelijk anders aangegeven is, liggen de auteursrechten bij (site) en staan ze onder Creative Commons (1) Naamsvermelding – niet-commercieel – Overdracht onder dezelfde voorwaarden 4.0 Internationaal (/1) Licentie. Ze kunnen gebruikt worden in het kader van de licentievoorwaarden.

5. Aansprakelijkheid

 • De website werd met de grootste zorg samengesteld en de inhouden werden getest. Toch aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van het aanbod, voor fouten qua inhoud en van technische aard zowel als voor de actualiteit. Wanneer op deze pagina’s inhouden voorkomen zoals wetgeving, aanbevelingen of informatie, dan geldt, als er meningsverschillen zijn, enkel de actuele huidige versie, zoals ze voordien bekendgemaakt werd in het voorgenomen officiële beslissingsorgaan. Gerechtelijke verwijzingen, aanbevelingen of informatie zijn vrijblijvend, een rechtszaak zal niet plaatsvinden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door het gebruik van de aangeboden informatie en inlichtingen zou ontstaan. Voor mogelijke schade die bij het oproepen of het downloaden van gegevens door computervirussen, door de installatie of het gebruik van software zou veroorzaakt zijn, zijn we niet aansprakelijk.
 • Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle is de aanbieder niet aansprakelijk voor de inhouden van externe links. Enkel de aanbieder ervan kan voor zijn gekoppelde pagina’s verantwoordelijk gesteld worden.

6. Slotbepalingen

 • Deze gebruiksvoorwaarden en mogelijke geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de Bondrepubliek Duitsland.
 • De Duitse versie geldt als juridisch bindende versie van de gebruiksvoorwaarden.
 • De aanbieder van de website behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder opgave van redenen te veranderen. De recentste versie wordt echter onder (1) beschikbaar gesteld. Een uitdrukkelijke verwijzing over de wijziging van de gebruiksvoorwaarden volgt niet, maar de gebruiker is zelf verantwoordelijk om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te openen en na te kijken. Door het verder gebruiken van de website na de wijziging verklaart de gebruiker zich akkoord met de wijzigingen.
 • De aanbieder heeft het recht, na bekendmaking via e-mail binnen de 4 weken, zijn rechten en plichten uit deze gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 • Informatie over en contact met de aanbieder of met de administratie van deze website vind je op de contactpagina.