Taboespel 

Thema: seks & porno

Dit spel is bedoeld voor tieners, volwassenen en onderwijsprofessionals.

Wij, de spelontwikkelaars, zijn blij dat je klaar bent om het spel een, twee of zelfs verschillende keren te spelen! Op de volgende pagina's vind je een korte inleiding op het onderwerp en een handleiding met de spelregels.

 

Inleiding

De thema's seksualiteit en pornografie zijn in de loop van het spel blijvend herkenbaar als centraal thema. Deze onderwerpen hebben voor de meeste mensen een (intieme) betekenis. Daarom is het belangrijk dat je openstaat voor je persoonlijke grenzen en die van anderen. Op het gebied van seksualiteit kunnen de percepties zeer verschillend zijn. Een belangrijk doel van dit spel is dat iedereen kan deelnemen aan de gedachtewisseling over seksualiteit en pornografie en in het beste geval wordt het leuk en soms ook zeer ernstig. Om het spel te laten werken, moet je ervoor zorgen dat iedereen zich daar goed bij voelt.

Dat betekent:

  • Niet deelnemen is toegestaan.
  • Lachen is toegestaan.
  • Uitlachen is verboden.
  • Vragen kunnen gesteld worden.
  • Laat anderen uitspreken.
  • Gebruik een respectvolle taal.
  • Vertel geen persoonlijke dingen.

Soms wil je tijdens of na het spel een gesprek voeren. Het is altijd een goed idee om met iemand te praten over je eigen gevoelens en je persoonlijke kijk op liefde, vriendschappen en seksualiteit. Zo ben je niet alleen en kun je samen van gedachten wisselen.

 

 

 

Spelhandleiding

Voorbereiding

Je moet minstens met vier spelers zijn, het aantal deelnemers is onbeperkt. Vorm twee teams van dezelfde grootte (team A en team B). De beste manier om plaats te nemen is één lid van Team A naast één lid van Team B. De zandloper is goed zichtbaar op de tafel geplaatst zodat iedereen hem kan zien.

 

Instructies

Wanneer de zandloper wordt omgedraaid, begint de eerste speler en neemt een kaart van de stapel. Hij beschrijft de term bovenaan de kaart aan zijn teamleden. Echter mag hij daarbij de vijf taboewoorden die eronder staan niet gebruiken. De woorden wijzigen is eveneens niet toegestaan (zie: Opmerkingen). De twee andere teamleden, zittend links en rechts van de speler, besteden aandacht aan de zandloper én aan de taboewoorden. Als een van de verboden woorden wordt genoemd, druk dan op de zoemer, de kaart wordt dan opgeborgen en een nieuwe kaart wordt getrokken. Als de tijd om is, eindigt de ronde en is het de beurt aan het team van de tegenstander.

Termen kunnen worden beschreven zolang de zandloper loopt. Voor elke correct geraden term is er één punt voor het team. Als er een taboewoord werd gezegd of als de term niet meer kon worden geraden binnen de tijdslimiet, is er een punt voor elk van deze kaarten voor de tegenstander. Het team dat de meeste punten scoort wint. Als een speler een term te moeilijk vindt om te omschrijven, kan hij de kaart wegleggen en een nieuwe trekken - maar het punt voor de weggegooide kaart gaat dan ook naar de tegenstander.

 

Tips

Je mag woorden niet beschrijven met gebaren of geluiden. Bij bv. de term 'blazen' mag men niet zomaar blazen.

Ook alle wijzigingen aan de oorspronkelijke voorwaarden zijn niet toegestaan. Wanneer je bijvoorbeeld de term "vreemdgaan" hebt, dan mag je het woord "vreemd" of "gaan" niet gebruiken. "Vreemden" of "weggegaan" zijn ook hier taboe. Muzieknummers waarin het woord voorkomt, kunnen echter wel worden gebruikt (uiteraard zonder de term of de taboewoorden te noemen).

Afkortingen of vertalingen in andere talen zijn evenmin van toepassing. Wanneer je de term "One Night Stand" beschrijft, kun je het niet zomaar "one night" noemen.

En ook beschrijvingen van het woord via geluid, d.w.z. uitspraken als "het woord rijmt met..." of "klinkt als..", zijn - raad eens - taboe.

Opmerkingen voor deskundigen

Het thema van dit spel heeft betrekking op een zeer intiem gebied van het leven van jongeren. Dit betekent dat je als vakspecialist op verschillende niveaus aan eisen moet voldoen.

Ten eerste zullen de deelnemers goed in de gaten houden hoe je je eigen rol definieert - ook met betrekking tot je eigen seksuele identiteit. Aan de andere kant kunnen er vragen rijzen. Het kan gaan over seksuele voorlichting, maar het kan ook gaan over diepgaander gebieden, tot bijvoorbeeld ook ervaringen met seksueel geweld. Dit laatste is een uiterst gevoelig terrein, waarbij je in de eerste plaats rekening moet houden met de zorgen en gevoelens van alle betrokkenen.

Als jongeren vermoeden dat ze zichzelf of anderen in gevaar brengen, is het belangrijk om dan rustig te blijven. De bescherming van slachtoffers staat altijd voorop. Ongeacht de rol die jongeren hebben gespeeld, moet het jou altijd duidelijk zijn dat je het misdrijf veroordeelt, maar nooit de persoon die erachter zit. Net als de getroffenen hebben de daders recht op hulp. Vanwege het explosieve karakter dat dit onderwerp snel kan bereiken, is het raadzaam om externe hulp in te schakelen én om samen met een professionele deskundige te bepalen hoe de volgende te nemen stappen eruit moeten zien (zie: Hulpaanbiedingen).

 

Leidraad voor maatregelen bij verdenking van seksuele geweldpleging

 

Hulp bij seksueel geweld

Center for Missing and Sexually Exploited Children
www.childfocus.be

 

Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
T: 02-552-98-00
F: 02-552-98-01
kinderrechten@vlaamsparlement.be
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/dossier_jongeren_en_sexualiteit_0.pdf