Impulsen voor een gesprek

Hoe kan ik met kinderen/jongeren praten over pornografie?

Pornografiecompetentie: definitie en bevordering

Antwoorden op terugkerende vragen

1.Waarom kijken kinderen en tieners porno op het net?

Allereerst moet worden opgemerkt dat bijna alle adolescenten geïnteresseerd zijn in seks. Nieuw is de eenvoudige en snelle beschikbaarheid van seksuele inhoud via internet, soms ook ongewild.

De motivatie om naar porno te kijken is heel verschillend. Het hangt nauw samen met de belangstelling van jongeren voor seksualiteit in het algemeen en/of dient om hun eigen seksuele ervaringen te ontwikkelen. Het hangt af van leeftijd, geslacht en de aard van de leefgemeenschap. Daarnaast kijken en gebruiken jongeren porno om zich te informeren over seksualiteit. Ze zijn dan anoniem. Soms gebruiken ze porno ook als masturbatiehulpmiddel.

Websites met pornografische inhoud zijn bij hen erg populair.

2.Ik ontdek porno op de smartphone van een 12-jarige jongen. Hoe moet ik mij gedragen?

Op 12-jarige leeftijd is het heel normaal dat jongeren nieuwsgierig zijn en pagina's als "YouPorn" openen. Reageer in deze situatie behoedzaam.               

Blijf het in de gaten houden en respecteer de privacy van het kind. Als je bij het kind herhaaldelijke pornoconsumptie vaststelt, kun je je positioneren. Via voorzichtige vragen probeer je erachter te komen wat porno voor hem betekent. Houd rekening met de intimiteit en de privacy van het puberende kind.

In deze tijd van aftasten is het belangrijk te accepteren dat u niet de beoogde contactpersoon bent. Als gespecialiseerde instantie bent u echter verplicht om het kind zowel wettelijk als inhoudelijk over pornografie te informeren. Het moet beseffen dat porno uitsluitend voor volwassenen wordt geproduceerd. Ga op in de gevoelswereld van het kind en leg uit wat de verschillen zijn tussen een echte interpersoonlijke relatie gebaseerd op respect, affectie en verlangen en een fictieve virtuele wereld.

3.Is het belangrijk dat wij als maatschappelijk werkers op de hoogte zijn van pornosites? Wat zijn de meest gebruikte webpagina's?

In principe is het goed voor uw werk om te weten dat internet geen juridisch vacuüm is. Aangezien veel pornografische sites vergelijkbaar zijn in structuur en effect, is het alleen relevant voor uw praktijkervaring om te kunnen omgaan met de meest gebruikte sites.

De meest gebruikte pagina's zijn:

 • Youporn
  YouPorn stelt bezoekers van de website in staat om video's te uploaden zonder registratie, die binnen één tot twee dagen na redactionele beoordeling en conversie worden geactiveerd.  Op de pagina kan gezocht worden via trefwoorden. De gedeblokkeerde video's bevatten fragmenten van commerciële pornofilms, commercials voor pornografische websites en amateurvideo's. Naast het video-aanbod onderhoudt YouPorn chatrooms, cam-chatshows en een online datingservice. YouPorn is gratis en deels gefinancierd door bannerreclame. Sinds midden 2008 is er ook een mobiele versie voor mobiele telefoons beschikbaar. Mobiele browsers gaan automatisch naar de mobiele site. De video's zijn speciaal geoptimaliseerd voor mobiele telefoons met een duur van ongeveer een minuut en 30 seconden.
 • Redtube
  RedTube is een videoportaal dat pornografisch materiaal aanbiedt. Alexa.com rangschikte de site onder de 100 meest bezochte sites ter wereld. Het ophalen van het videomateriaal en het aanmaken van een account zijn gratis. Met een account kunnen films geüpload worden die na een redactionele controle geactiveerd worden.

4.Zijn er aanwijzingen van verslaving aan pornografie bij kinderen en adolescenten?

Er bestaat geen duidelijke diagnose van pornografieverslaving. Toch kunnen symptomen worden ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met die van verslavend gedrag. Duidelijke alarmsignalen zijn, indien:

 • de drang bestaat om pornografie vaker per dag te consumeren en deze behoefte is moeilijk te controleren

 • de acties dwangmatig worden

 • er geen real-world relaties zijn

 • het kind eronder begint te lijden

5.Zijn wij als maatschappelijk werker strafbaar als de door ons begeleide jongere pornografische sites gebruikt?

De ouders zijn strafbaar omdat zij aansprakelijk zijn voor hun kind.

Het is echter uw verantwoordelijkheid als opvoeder om ervoor te zorgen dat het gebruik van pornografisch materiaal door de kinderen met wie u werkt zo snel mogelijk wordt beëindigd:

 • hou de frequentie van het gebruik van pornografisch materiaal in het oog,
 • wijs het kind op de mogelijke gevolgen,
 • zorg voor bewijsmateriaal met behulp van een screenshot en notities over datum, tijd, link en neem in de volgende stap contact op met uw ouders, de jeugdzorg of een ander meldpunt in uw buurt.

6.In het algemeen verwerp ik pornografie om religieuze redenen. Mag ik deze houding aannemen ten opzichte van de jongeren met wie ik werk?

Als deskundige moet u altijd proberen neutraal en onbevooroordeeld te zijn. Ethische waarden mogen niet moraliserend werken en de beslissing van het kind beïnvloeden

7.Hoe kan ik kinderen en jongeren in het kader van mijn beroep beschermen?

Passende leeftijdsgrenzen instellen voor kinderen en jongeren. Software voor filter- en ouderlijk toezicht kan de toegang tot porno ernstig beperken. Maar ze zijn zeker geen vervanging voor een gesprek.

8.Wat moet ik doen als kinderen en jongeren op mijn werkplek daarover met mij niet willen praten?

In de eerste plaats moet u de wens van het kind accepteren en het kind vertellen dat u altijd beschikbaar bent als contactpersoon.

Als het kind u benadert als een vertrouwenspersoon, zorg er dan voor dat u niet uw eigen persoonlijke houding ten opzichte van hem of haar kenbaar maakt.

Een volgende ondersteunende stap zou kunnen zijn een gezamenlijke afspraak om andere betrouwbare en competente gesprekspartners te raadplegen of om zich bijvoorbeeld via de volgende pagina's te informeren:

10.Hoe kan ik het beste omgaan met het schaamtegevoel van een adolescent?

Schaamte maakt deel uit van het leven. Iedereen heeft zijn eigen grenzen van schaamte en voelt zich beschaamd in zeer verschillende situaties, vooral met betrekking tot seksueel gedrag. Met grote schaamte schakelen hersenfuncties uit die bijvoorbeeld het spraakvermogen en het moreel bewustzijn beheersen. Het zogenaamde "reptielenbrein" neemt nu de meldingen over. Wanneer kinderen en adolescenten pornografie consumeren of betrapt worden, kunnen zij vaak niet duidelijk denken of spreken, maar overheersen lichamelijke reacties zoals blozen, zweten, afwenden van het gezicht, enz. Hun belangrijkste doel is aan deze situatie te ontsnappen. Ze zouden liever "in de grond zakken" of "onzichtbaar worden". Daarom doe je er goed aan om goed en gevoelig te blijven kijken en het kind of de jongere niet extra in verlegenheid te brengen. Het is onaangenaam om je voor jezelf te schamen, maar het is menselijk. Elke keer als je op zoek bent naar een gesprek over seksualiteit, bevind je je op de rand van schaamte.

 

Stimulerende regels voor jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en hulpverleners.

De 9 regels

 • Respecteer de wensen van kinderen en jeugdigen als ze zelf hun grenzen willen bepalen en hun recht op privacy opeisen.

Voorbeelden:   Wees voorzichtig in situaties waarin de grenzen van de privacy van kinderen a   aan het  veranderen zijn  - bijvoorbeeld bij  een uitstapje naar het zwembad.

Verklaring: Omwille van de geleidelijke opbouw van de hersenen  en hun  ontwikkelingsprocessen voelen kinderen en adolescenten zich in de puberteit onzeker in hun eigen lichaam. Blikken van buitenaf zijn niet welkom!

 •  Aanvaard het als je aan autoriteit verliest of inboet.

Voorbeeld: Neem aanvallen op je autoriteit niet persoonlijk, ook niet als de kinderen en jongeren van wie ze komen "tot voor kort nog zeer braaf waren".

Uitleg: Loslaten is een must. Hun referentiegroep wordt een steeds belangrijker onderdeel in en van hun leefwereld.

 •  Blijf authentiek

Voorbeeld: "Toen ik zo oud  was als jij, had ik ook veel aan mijn hoofd, maar ik durfde er niet over te praten. "Ik ben er voor jou, wat er ook gebeurt”.

Toelichting: Het doet jongeren goed als ze het gevoel hebben dat het voor jou ook niet altijd gemakkelijk  is om met schaamte beladen onderwerpen  aan de slag te gaan.

 •  Neem contact op met de ouders van de kinderen met wie je werkt en informeer hen over de beveiligingsmogelijkheden. De installatie van een beschermingsfilter kan helpen om van een controletaak als ouder over te gaan naar meer betrokkenheid en  relatie met het kind.

Voorbeeld: Als kinderen bijvoorbeeld in zoekmachines het onschuldige woord "walgelijk" intypen, wordt hen soms pornografisch materiaal getoond.

Toelichting: Internetpornografie bereikt zelfs de kinderkamers. Filtersoftware vormt een mogelijke extra beveiliging.

 •  Laat zien dat je bereid bent om te praten zelfs in geval van conflicten.

Voorbeeld: "Ik wil niet dat je hier in het jeugdhuis naar porno kijkt. Ik zal jullie graag uitleggen waarom, en ik ben benieuwd naar wat je daarop zult te zeggen hebben. “

Toelichting: Deze zin moet worden opgevat als een teken waarmee je niet laat zien dat je zelf verlegen bent en aanstuurt op een argumentatie. Idealiter begint hier dan een dialoog.     

 • Blijf trouw aan je eigen grenzen

Voorbeeld: "Ik wil niet dat je naar zulke foto’s en beelden kijkt hier  in het jeugdhuis. Dit gaat te ver voor mij en ik wil je beschermen."

Verklaring: Te veel vrijheid kan kinderen overweldigen. Grenzen bieden oriëntatie en moedigen kinderen aan om hun eigen grenzen te bepalen wanneer ze zich in een situatie ongemakkelijk voelen.

 •  Jullie zijn rolmodellen, of jullie dat nu leuk vinden of niet.

Voorbeeld: Toon respect, tolerantie, openheid en empathie, en leef dat alles voor.

Toelichting: Als je in contact komt met kinderen, vindt er opvoeding plaats.  Kinderen leren aan en van  jullie voorbeeld.

 • Gebruik je maturiteit niet te belerend.

Voorbeeld: "Ik was toen ook nieuwsgierig”. "Er bestond toen geen porno”.

Verklaring: Duidelijkheid vereist goede communicatie en geen moraliteit!

 • Neem de kinderen ernstig!

Voorbeeld: "Wat zou jou nu goed doen, je goed doen voelen?   

Verklaring: Ontevredenheid, spanning en angst hebben je aandacht nodig