Табу игра

на тема сексуалност и порнография

Тази игра е предназначена за тийнейджъри, възрастни и специалисти с педагогическо и социално образование.

Ние, разработчиците на играта, се радваме, че сте готови да играете играта един, два или дори няколко пъти! На следващите страници ще намерите кратко въведение в темата и ръководство за правилата.

 

Въведение  

В хода на играта темата за сексуалността и порнографията ще бъде неотклонно водеща червена нишка. За повечето хора тази тема има (интимно) значение. Затова е важно да обръщате внимание на своите лични граници, точно както и да зачитате тези на другите. Възприятията могат да бъдат много различни в областта на сексуалността. Важна цел на тази игра е, че всеки може да вземе участие в обмена на мисли по темата за сексуалността и порнографията и в най-добрия случай да бъде забавно, а понякога и да стане сериозно. За да може това да се получи, би трябвало да се погрижите с такт всички да се чувстват добре.

Това означава:

  • Позволено е да не се участва.
  • Смехът е позволен.
  • Присмиването е забранено
  • Задаването на въпроси е позволено.
  • Оставяйте другите да се изкажат
  • Да се говори с уважение.
  • Да не се предава лична информация.

Има разлика между смях и присмех. Моля тематизирайте и съблюдавайте по време на играта.

Понякога, по време на или след играта, може да възникне желание за разговор. Винаги е добра идеята, да поговорите доверено с някого за собствените си чувства и лични възгледи за любовта, приятелството и сексуалността. Така не оставаш сам и можете да обменяте заедно мисли.                                                          

Ако имаш чувството, че не можеш да споделиш някои мисли нито с връстниците, нито с родителите, тогава можеш да се обърнеш към доверен педагог* психолог.
Може да помолиш и педагози за информация за такива специалисти.
Вижте също и предложенията за помощ при сексуално насилие в края на ръководството.

 

Можете да поръчате играта "Без табу" тук.

 

Указания за играта

Подготовка

Преди да започнете да играете, моля, набавете достатъчно писалки и хартия.

Трябва да сте най-малко четирима играчи, нагоре бройката на участниците може да е произволно голяма. От участниците сформирайте два отбора с еднакви по брой играчи (отбор A и отбор Б). Най-добре е да седнете така, че винаги до един участник от отбор A да седи участник от отбор Б. За "зумер" е налице връзката към приложение, която можете да заредите на смартфон или таблет. Можете също така да използвате звънец или рог или съществуващ зумер. Пясъчният часовник се поставя на масата така, че да се вижда добре от всички. Обръща се на всеки 2 минути.

 

Инструкции

След като се обърне пясъчния часовник, започва първият играч, като взема една карта от колодата и описва понятието, стоящо отгоре, на съотборниците си. При това тя/ той обаче не бива да използва шестте думи-табу, които са посочени под понятието. Не са позволени вариации на думите (виж: насоки). Двамата членове от противниковия отбор, които седят отляво и отдясно на играча *, следят за часовника и думите "табу". Ако се спомене една от забранените думи, те задействат зумера (сигнален звънец), картата се слага настрани и се изтегля нова карта. Когато времето изтече, рундът завършва и е наред противниковият отбор. Могат да се описват понятия, докато пясъчният часовник изтече. За всяка правилно отгатнато понятие отборът получава точка. Ако се каже табу - дума или понятието не може да бъде описано в рамките на времето, за съответната карта получава точка противниковият отбор. Печели отборът, постигнал най-много точки. Ако някой от играчите счете някое понятие за твърде трудно за описване, тя / той може да остави картата настрана и да изтегли нова – но точката за прескочената карта печели пак противниковият отбор.

 

Насоки

Не е позволено описване на понятия чрез жестове или звуци. Например при понятието „духане“ не може просто да се пуфти/духа.
Не са позволени и всякакви вариации на началното понятие. При понятието „fremdgehen“ (отивам при някой друг / изневерявам) не бива да използвате например нито „някой друг“ нито „отивам“. В случая са табу също и „Fremder/непознат“ или „gegangen/отишъл“. 
Песни, в които се среща думата обаче, безспорно могат да се пеят (без, разбира се, да се назовава понятието или думите "табу").
Съкращения или преводи на други езици са също толкова недопустими. При описване на понятието „One Night Stand“ (връзка за една нощ) да не се говори просто за „една нощ“. 
Също така и описания на звученето на думата, т.е. твърдения като "думата се римува с ..." или "звучи като ..." са - познайте какво - също табу. 

Забележки за специалисти

Темата на тази игра се докосва до много интимна област от живота на младите хора. Това означава, че вие, като специалист, сте изправени пред предизвикателства на няколко нива.

От една страна вашите подопечни ще наблюдават внимателно, как дефинирате собствената си роля - също и по отношение на собствената си сексуална идентичност. От друга страна може да се стигне и до възникване на въпроси. Те може да касаят теми на сексуалното образование, но също така и да се докосват до по-дълбоки области, които могат да се простират чак до преживяно сексуално насилие. Последното е изключително чувствителна област, в която първото нещо, което трябва да направите, е да обърнете внимание на тревогите и чувствата на всички участници.

Ако възникне подозрение за опасност от самонараняване или застрашаване на други лица  от страна на младежите, е важно първо да се запази спокойствие. На първо място стои винаги защитата на жертвите. Независимо от ролята на подрастващите в историята, винаги трябва да е ясно, че престъплението ще бъде осъдено, но никога човекът зад него. Точно както жертвите, и самите извършители имат право на помощ. Поради експлозивната вътрешна динамика, която тази тема може бързо да развие, препоръчително е да се потърси външна помощ, за да можете да решите заедно с професионална консултация какви да са следващите стъпки (виж: предложения за помощ).

 

Hасоки при предполагаемо сексуално насилие

 

Предложения за помощ в случай на сексуално насилие

Ресурсен център по проблема за насилието над деца към Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предоставя полезна информация за родители и професионалисти.

http://www.detetosvidetel.org/

 

Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

гр. София, ул. „Княз Борис I” №78

тел./факс: +359 2 852 4713

www.sapibg.org

e-mail: sapi@sapibg.org

Специализирани помещения за изслушване на деца

Столична дирекция на вътрешните работи

гр. София, ул. „Антим I”, №5

тел.: +359 2 987 77 77

 

Национална телефонна линия за деца: 116 111

Националната телефонна линия за деца има и своя електронна

страница, на която се предлага консултиране по e-mail

www.116111.bg

Държавна агенция за закрила на детето

гр. София, ул. „Триадица” №2

тел.: +359 2 933-90-50 или +359 2 933-90-30

sacp@sacp.government.bg

Гореща телефонна линия за деца, юноши и жени, преживели насилие:

02/981 76 86

 

Национален център за безопасен интернет

https://www.safenet.bg/

София, ул. Александър Жендов 5

Тел. 02 971 3000

 

Информация за безопасно използване на интернет и съвет при

възникнала проблемна ситуация с деца в мрежата:

Българската линия за онлайн безопасност - БЛОБ

тел.: 124 123

http://www.helpline.bg

 

ECPAТ BULGARIA - Neglected Children Society -

Bulgaria National Group of ECPAT International

EКПАТ БЪЛГАРИЯ - СдружениеПренебрегнати деца”- Национална група на ЕКПАТ Интернешънъл за България

България, София

Teл./ Фaкс: +359 2 986 11 03

Моб..: +359 878 400 074

е-mail: neglchildren@yahoo.com

 

ФОНДАЦИИ:

„Приложни изследвания и комуникации” (ПИК)

http://www.arcfund.net/index.php?id=443&no_cache=1

София 1113
ул. "Александър Жендов" 5
тел.: +359 (2) 973 3000,
факс: +359 (2) 973 3588

 

Фондация „За нашите деца”

София 1592, Еърпорт Център, сграда В2, ет.2,

бул. „Хистофор Колумб“ 64,

Телефон / Факс 02/ 980 70 58; 02/ 988 82 45

https://www.detebg.org/bg

E-mail: office@detebg.org

Фондация „Ръка за помощ”

Добрич, ул. "Отец Паисий" 16

    +359 58 592 212;     +359 897 003 755;     +359 897 003 756

 

Фондация „Партньори България”

ул. Якубица 2А

гр. София 1164

partners@partnersbg.org

+359 87 859 3898

 

Национална мрежа „За децата”

http://nmd.bg/

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна

София 1463

бул. "Витоша" №58, ет. 4

Тел./Факс: 02 988 82 07; Тел.: 02 444 43 80

Еmail: office@nmd.bg