PREFAȚĂ

Pe parcursul întregului proces de formare, asistenții sociali dobândesc cunoștințe ample și bine fundamentate în sectorul educației sociale și profesionale. Însă profesia de asistent social se confruntă cu schimbări. Mediul digital face parte din viața de zi cu zi a oamenilor și astfel paleta de sarcini aferente asistenților sociali și asistenților sociali pentru probleme ale tinerilor se extinde și în lumea digitală.

In cadrul acestui proiect dorim să extindem acumularea de cunoștințe teoretice relevante pentru această profesie, și totodată să susținem transferul și punerea acestora în practică. Scopul principal este acela de a dezvolta abilitățile sociale ale asistenților sociali și respectiv ale asistenților sociali pentru probleme de tineret, în domeniul digitalizării. 

Internetul – adică jocuri, distracție, amuzament, comunicare, socializare și informare. Totuși, în spatele acestui termen se ascund numeroase riscuri și pericole. Din acest motiv, asistenții sociali trebuie în același timp să învețe să se alăture tinerilor și copiilor atunci când aceștia utilizează internetul, să îi consilieze, să îi sensibilizeze, să îi educe și să fortifice tinerii din punct de vedere holistic. Internetul, ca nou câmp de acțiune în asistența socială, ridică noi provocări pentru asistenții sociali. 

Proiectul ”Pornografia – competențe în asistența socială cotidiană” tratează consecințele și problemele pornografiei virtuale și sexting-ului în activitățile cotidiene de asistență socială. Prin răspândirea internetului, imaginile cu caracter erotic, sexualitatea și pornografia sunt accesibile publicului larg. Pornografia poate fi consumată oricând, iar taboo-urile sociale, zonele gri de legalitate și teama de a descoperi lucruri noi pot rezona.

Studiile indică faptul că un procent de aproximativ 48% din utilizatorii de internet cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani au fost expuși pornografiei întrucât se constată o creștere ridicată a numărului de copii și tineri care accesează site-uri pornografice în mod țintit atunci când navighează pe Internet.

"Există multe speculații privind comportamentul sexual și experiența tinerilor în mediile offline și online, în special în ceea ce privește riscurile și pericolele. Discuțiile publice alarmiste sunt comparate cu datele mai degrabă liniștitoare privind sexualitatea tinerilor. Au rămas până acum încă deschise din punct de vedere empiric numeroase întrebări detaliate privind modul în care tinerii de toate sexele tratează diferite sarcini de dezvoltare sexuală în propriile medii și, mai presus de toate, care sunt condițiile și resursele (online și offline) pe care aceștia le consideră deosebit de utile și benefice pentru bunăstarea lor sexuală".

Deși sexualitatea adolescenților nu s-a schimbat în principiu în ultimele decenii, mediile digitale pot avea, de asemenea, o mare influență asupra dezvoltării sexuale a tinerilor.

Tinerii au o atitudine deschisă și curioasă, iar pe internet primesc de obicei răspunsuri rapide la întrebări arzătoare. Uneori se confruntă cu "violență sexuală", "abordare" și "sexting" prin accesul facil la materiale pornografice.

Asistenții sociali pentru probleme de tineret și asistenții sociali cu calificare generală sunt din ce în ce mai mult solicitați să trateze nu doar problema dependenței de internet, problema utilizării excesive a jocurilor online, problema agresiunilor cibernetice ci și problemele pornografiei și sexting-ului din realitatea virtuală. Nevoia de consiliere este majoră. Competențele specializate sunt esențiale pentru sprijinirea tinerilor și a grupurilor defavorizate în special, în a-i ajuta să poată exploata mai eficient oportunitățile și posibilitățile realității virtuale și pentru a le permite să cunoască în mod responsabil noile tehnologii.
Scopul acestui proiect este acela de a întări asistenții sociali pentru probleme de tineret și asistenții sociali cu calificare generală pentru ca aceștia să își poată îndeplini în mod responsabil noile sarcini și provocări din sectorul tehnologiilor inovative dar și să își asume responsabilitatea în special în ceea ce privește problemele tabu, cum ar fi pornografia.

Acest manual oferă materiale, planuri de discuții și exerciții și în același timp sprijină asistență sociali prin includerea sugestiilor din acest manual în activitatea acestora. 

Construirea unor relații sustenabile între asistenții sociali, asistenții sociali pentru probleme ale tinerilor și persoanele care monitorizează activitatea acestora este fundamentală și extrem de importantă pentru asistența socială. 

Dar cum se pot stabili sau contura, în mod conștient, aceste relații în contextul asistenței sociale, în special atunci când vorbim despre probleme tabu, ca de pildă pornografia pe internet? Ce atitudini, ce cunoștințe anterioare și ce competențe trebuie aduse în prim plan de asistenții sociali pentru probleme ale tinerilor în eforturile acestora de a aborda in mod sigur și responsabil tehnologiile digitale folosite îndeosebi în scopul informării, comunicării și strategiilor de rezolvare a problemelor din diverse sectoare ale vieții cotidiene?

Premisele obligatorii sunt o atitudine deschisă, curiozitatea de a cunoaște și de a încerca lucruri noi, precum și dorința tinerilor de a învăța. Aprecierea, acceptarea, empatia sunt necesare iar know-how-ul trebuie discutat în profunzime.

Cu cât copiii și tinerii sunt mai deschiși în ceea ce privește discuțiile cu adulții și cu cât aceștia știu mai multe despre potențialele riscuri, cu atât sunt mai bine protejați. Dialogul filosofic oferă o ocazie optimă pentru acest lucru. Este vorba și de consolidarea personalității și de promovarea gândirii autonome. Scopul este acela de a încuraja gândirea critică, creativă și sensibilă ("gândirea grijulie") și, astfel, de a permite o utilizare sigură, analitică și responsabilă a tehnologiilor digitale.

Cum poate fi întărită personalitatea cuiva, în special în rândul copiilor și tinerilor, astfel încât adolescenții să gândească analitic, să nu fie atât de ușor influențabili și să-și găsească propriul drum în societatea digitală? Cum poate fi încurajată participarea activă? Cum poate fi pusă în practică promovarea competențelor media în materie de pornografie?

Filosofizarea poate, de exemplu, să ajute în relaționarea cu tinerii, în găsirea unor căi de acces chiar și în cazul expresiilor sexiste și al comportamentului transfrontalier. Cu alte cuvinte, este vorba despre a lua tinerii în serios și de analiza conținutul declarațiilor acestora; este vorba despre o abordare și o tematizare într-un limbaj potrivit vârstei lor. Interacțiunea cu ceilalți este esențială deci.

Nu în ultimul rând, filozofia este utilă în a pregăti dezbaterile procedurale în scopul explicării tuturor celor implicați a premiselor obligatorii și a consecințelor propriilor poziții. 

Dacă acest lucru reușește și cei vizați găsesc o poziție consecventă și bine gândită, se poate obține astfel o schimbare durabilă.

Faptul că tinerilor li s-a atribuit o voce și că s-a pus accentul pe discuția și schimbul de idei în cadrul dialogului filosofic ajută la întărirea atitudinii critice și a încrederii în sine. Prin consolidarea abilităților sociale și reflective, se promovează factorii de auto-protecție și propriile capacități.

Dialogul filosofic face parte dintr-o metodă holistică de promovare a sănătății care sprijină în mod activ mesajele de prevenire care pot fi inițiate ca parte a prevenirii timpurii. 

"Sănătatea sexuală este indisolubil legată de sănătatea generală, bunăstarea și calitatea vieții. Este o stare de bunăstare fizică, emoțională, mentală și socială în raport cu sexualitatea și nu doar absența bolii, a disfuncției sau a infirmității.

Sănătatea sexuală necesită o atitudine pozitivă și respectabilă față de sexualitate și relații dar și posibilitatea de a avea o experiență sexuală plăcută și sigură, fără constrângere, discriminare și violență. Sănătatea sexuală poate fi obținută și menținută numai dacă drepturile sexuale ale tuturor persoanelor sunt respectate, protejate și aplicate.

Rămân încă multe de făcut pentru a ne asigura că politicile și practicile din sectorul sănătății admit și reflectă acest lucru.”  
Asistenții sociali pentru problemele tinerilor observă faptul că obiectivele sănătății sexuale sunt periclitate de creșterea pornografiei juvenile la nivel mondial.

Acest manual intitulat "Viața împreună" conține materiale care vin în sprijinul asistenților sociali în ceea ce privește interacțiunea, comunicarea și consilierea dar și pentru a le indica diferite posibilități de intervenție. Scopul este, de asemenea, de a da impulsuri cât mai diverse pentru a face acest lucru posibil și pentru a aprofunda relațiile prin interacțiune.

Cu toate acestea, pentru a promova competența asistenților sociali privind tratarea problematicii pornografiei este necesară o traducere individuală și o concretizare adaptată contextului și grupului țintă.

"Viața împreună" conține exerciții, planuri de discuții și colecții de filme, poze, poezii, cântece, articole și benzi desenate pe următoarele subiecte: Responsabilitate, respect, sentimente, corpul uman, trans-sexualitate, extravaganță, dragoste, empatie, realitate vs. lume virtuală, putere, egalitate, prietenie, limbă, percepție. 
 

SENTIMENTELE

RESPONSABILITATEA

VIRTUALITATE

TRANS-SEXUALITATEA / HOMOSEXUALITATEA -IDENTITATEA DE GEN

Alle PDF Dateien als Download